Zapraszamy Państwa do udziału w webinarium pt. „Popraw jakość życia”.
Webinarium poprowadzi Prof. AWF dr hab. dr h.c. Janusz Szopa, autor książek i wielu opracowań o Jodze i radzeniu sobie ze stresem.

 

Termin webinarium: 03.03.2017r. godzina 18.00
Koszt uczestnictwa: FIRST MINUTE 29 zł ( promocja trwa do 17.02.2017r.) potem 39 zł (regularny koszt 50 zł z czego 11 zł dofinansowuje Fundacja Libertus)
Prowadzący: Prof. AWF dr hab. dr h.c. Janusz Szopa, autor książek i wielu opracowań o Jodze i radzeniu sobie ze stresem.

Jakość życia to stopień spełnienia stawianych sobie celów (wymagań). Jest on miarą naszej skuteczności w osiąganiu sukcesów (samorealizacji) na różnych płaszczyznach.

Współczesnemu człowiekowi często towarzyszy stres, który jest zależnością pomiędzy możliwościami radzenia sobie z zaistniałą sytuacją a oczekiwaniami człowieka w danej sytuacji. W trakcie jego występowania, obserwujemy brak równowagi homeostatycznej, co oznacza, że nasze ciało (jego narządy) oraz umysł nie działają w sposób właściwy. W trakcie webinarium zostaną przedstawione badania, wskazujące najczęściej występujące zdarzenia (zjawiska), które obniżają jakość życia.

Zaproponowany zostanie sposób identyfikacji osobistych stresorów oraz przedstawione zostaną metody i środki stosowane w celu ograniczenia ich oddziaływania na nas.

Podstawowym warunkiem poprawy jakości życia jest unikanie na co dzień czynników zaburzających adaptację ustroju do otaczających nas warunków życiowych, a także umiejętność minimalizowania zakłóceń adaptacyjnych wywoływanych przez czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne.

W trakcie webinarium przedstawione zostaną praktyczne metody wzmacniające możliwości łatwiejszego przeżywania trudnych momentów życiowych oraz poprawy jakości życia, oparte na naukowych metodach współczesnej odnowy psychosomatycznej

 

[product_page id=”11654″]