nowadroga_logoMiło nam poinformować, że zgodnie z działaniami statutowymi Fundacji podjęliśmy współpracę oraz postanowiliśmy pomóc w działalności Ośrodka Terapii Uzależnień „ Nowa Droga”.

Działania nasze skierowane są zarówno w kierunku pomocy w bieżącej działalności ośrodka – finansowej i merytorycznej, jak również w zakresie tworzenia nowych punktów konsultacyjnych. فريق لوس انجلوس

Celem powstania punktów konsultacyjnych jest pomoc w powrocie do społeczeństwa osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na uzależnienie. رياضة يورو 2024 Oczywiście, uzależnienie w szerokim tego słowa znaczeniu – od alkoholu, narkotyków, popularnych w dzisiejszych czasach dopalaczy, czy też hazardu lub nikotyny.

Punkty te mają pełnić rolę „pierwszego kontaktu” z osobami uzależnionymi, rodziną uzależnionych, bliskim im osobą.
W najbliższych planach naszym celem jest zorganizowanie dwóch punktów – w województwach łódzkim i wielkopolskim.

Do realizacji tych zadań pozyskaliśmy wolontariuszy, których celem jest zdobycie środków finansowych niezbędnych zarówno do powstania i bieżącego działania punktów konsultacyjnych jak i opieka merytoryczna i administracyjna punktów.

Dzięki współpracy z Ośrodkiem Terapii Uzależnień „ Nowa Droga” – Ośrodek Terapii Uzależnień „Nowa Droga” – dysponujemy fachowym zapleczem terapeutycznym dla osób zdecydowanych na zmianę swojego życia, po konsultacjach przeprowadzonych w organizowanych przez nas punktach.

Mamy nadzieję, że dzięki tej inicjatywie umożliwimy powrót do czynnego, trzeźwego życia osobą, które potrzebują terapii umożliwiającej wyjście z nałogu. استراتيجية الروليت

Zachęcamy do pomocy merytorycznej i finansowej.
Razem możemy więcej.